Konstruktion

Vi kan ta på oss kompletta konstruktionsuppdrag eller ingå som konstruktionpartner i större projekt. Vi har kompetens inom: Systemkonstruktion Mekanikkonstruktion (system, enheter) Elkonstruktion (system, enheter) Mjuk-/hårdvarukonstruktion (ingående kretskort och mjukvara) Projektledning

Övriga tjänster

Projektering (välja kraftutrustning, dimensionering av ingående delar) Konsultering (kundspecifika frågor, problemlösning) Verifiering (test) Dokumentering (Manualer, produktionsdokument)